Convocatorias

title Filter      Mostrar #  
# Título do artigo clics
1 Addenda á acta da comisión mixta do 29-11-2019 e plantillas resultados das probas finais - Decembro 2019 37
2 Acta puntuacións definitivas con cartacter provisional "O.E. CALDERETAS" - Novembro 2019 518
3 Relación provisional do proceso de selección de persoal do "O.E. CALDERETAS" correspondente a fase de entrevista e valoracion do curriculum - Novembro 2019 607
4 Bases obradoiro de emprego "Calderetas: da gastronomía dos abades ata os nosos días" Novembro 2019 1820
5 Solicitude de asistencia á acción de transferencia 2019 602
6 Bases de selección de dous monitores deportivos ao 30% de xornada laboral 1206
7 Obradoiro Pomares. Acta definitiva de persoal para o obradoiro. Reclamacións 1290
8 Listaxes provisionais e baremación para o obradoiro de emprego de Froiticultura 1212
9 Obradoiro Pomares. Froiticultura para revivir 2161
10 Listaxe de propietarios pendentes de notificar da Zona de Concentración Parcelaria Acebedo-Milmanda 802
11 Acta de proposta de contratación de docente para segunda fase do Obradoiro Novicrea 4.0 1029
12 Acta definitiva de selección de docentes para a segunda fase do Obradorio Novicrea 4.0 932
13 Acta provisional de selección de docentes para a segunda fase do Obradorio Novicrea 4.0 787
14 Acta definitiva de selección do docente para módulo de publicación e publicidade para Obradoiro de Emprego Novicrea 4.0 735
15 Acta selección docentes para segunda fase obradorio de emprego Novicrea 4.0 740
16 Acta do grupo de traballo mixto do Obradoiro Novicrea 4.0 polo que se publican as bases de selección para impartir a segunda fase do Obradoiro 750
17 Actas definitivas de selección de persoal para obradoiro de emprego Novicrea 4.0 3029
18 Obradorio de emprego Novicrea 4.0: addenda á acta provisional do grupo de traballo mixto para selección de persoal 2114
19 Obradoiro de emprego Novicrea 4.0: normas de valoración curriculares no proceso selectivo 2675
20 Publicación da resolución provisional da listaxe de selección para o obradoiro de emprego Novicrea 4.0 2726
21 Resolución de admitidos e excluídos provisionais auxiliar administrativo Departamento de Intervención-Tesourería 2024
22 Bases para a contratación temporal dun auxiliar administrativo 1729
23 Bases para a contratación temporal dun auxiliar de intervención 3217
24 Acta do grupo de traballo mixto polo que se determina o persoal directivo, docente e alumando-traballador para o Obradoiro de Emprego que se celebrará nos Concellos de Celanova, Bande e Verea 2510
25 Publicación provisional para praza de auxiliar oficina Pepris 3268
26 Lista definitva de admitidos para praza de auxiliar oficina Pepris 3059
27 Lista provisional de admitidos para praza de auxiliar oficina Pepris 2384
28 Anuncio de licitación de postos para a Praza de Abastos e publicación do prego de cláusulas administrativas 2230
29 Bases xerais e específicas para a convocatoria e selección de persoal para a contratación laboral temporal de oito traballadores/as para a realización da obra/servizo “monitores das escolas deportivas municipais tempada 2015-2016 2861
30 Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de proceso selectivo dun/dunha funcionario/a interino/a para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo/a de administración xeral para o posto de auxiliar de turismo 3034
31 Acta de constitución do tribunal, valoración de méritos e elevación de proposta para a realización da obra/servizo "Campo de traballo audiovisual galego" 2808
32 Relación definitiva de admitidos e excluídos para o servizo "Campo de Traballo Audiovisual Galego" 3032
33 Anuncio de listaxe provisional de admitidos e excluídos para a contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha director/a, dous/dúas monitores/as, un/unha cociñeiro/a un/unha traductor/a e un/unha axudante de cociña e servizos para a realización 1889
34 Anuncio relación definitiva de admitidos e excluídos para a contratación dun/duna Xefe/a de Brigada, e catro peóns para a realización da obra/servizo “Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 1863
35 Bases de seleccion para a contratación laboral temporal, a xornada completa de traballadores/as para a obra/servizo denominado "brigada de prevención e defensa contra incendios forestáis" 1965
36 Anuncio da composición do tribunal e convocatoria para contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha traballador/a desempregado/a para a realización da obra/servizo “animador/a turístico para a oficina de turismo de celanova” 2023
37 Bases xerais e específicas para a contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha traballador/a desempregado/a para a realización da obra/servizo “animador/a turístico para a oficina de turismo de celanova”, polo sistema de concurso-oposición 1992
38 Acta de constitución de tribunal, valoración de méritos e elevación de proposta para a contratación dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local 2623
39 Convocatoria de aspirantes e designación do tribunal cualificador para contratación laboral temporal dun Axente de Emprego e Desenvolvemento Local 2670
40 Anuncio de adxudicación de servizos de formación 2306
41 Publicación das bases de contratación dun AEDL (Axente de emprego e desenvolvemento local) 3930
42 Valoración de méritos para a selección de persoal de seis traballadores para "Monitores das Escolas Deportivas Municipais para a tempada 2014/2015: actividade fútbol e fútbol sala" 2075
43 Publicación das bases xerais e específicas para a selección de persoal de seis traballadores para "Monitores das Escolas Deportivas Municipais para a tempada 2014/2015: actividade fútbol e fútbol sala" 2002
44 Resultado da segunda proba e proposta de nomeamento para a praza convocada de auxiliar de cultura e deportes 2769
45 Resultado do exame de galego e proposta de nomeamento para as prazas de auxiliar de tesoureria-intervención e auxiliar cultura para biblioteca 2714
46 Auxiliar intervención e tesourería (cualificacións 2º exercicio) e convocatoria exame galego. Convocatoria exame galego para auxiliar biblioteca. 2389
47 Cualificacións e propostas de nomeamento de varias prazas de interinidade 3702
48 Publicación das listaxes de admitidos e excluídos para cubrir unha praza de funcionario interino para o posto de Intervención Tesourería polo sistema de concurso de méritos 2424
49 Revisión das cualificacións do primeiro exercicio para a cobertura con carácter de interinidade do posto de auxiliar de intervención/tesourería. 2485
50 Resultados do primeiro exercicio para a cobertura con carácter de interinidade de diversos postos no Concello de Celanova 5020
51 Provisión dun funcionario interino para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativa de administración xeral. 2602
52 Provisión dun funcionario interino para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativa de administración xeral. Resultado segundo exercicio e relación definitiva de admitidos e excluídos. 2286
53 Provisión dun funcionario interino para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativa de administración xeral. Resultado primeiro exercicio e valoración de méritos. 2302
54 Listaxe definitiva de admitidos para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo de administración xeral para o posto de auxiliar de oficina do departamento de Secretaria 2577
55 Listaxe provisional de admitidos para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo de administración xeral para o posto de auxiliar de oficina do departamento de Secretaria 2437
56 Listaxes definitivas de admitidos para a cobertura de diversas prazas en réxime de interinidade 3621
57 Publicación das Bases de Contratación Temporal de tres postos para formación e aprendizaxe 2472
58 Listaxes provisionais de admitidos para a cobertura de diversas prazas en réxime de interinidade 3780
59 Datas para a Inspección Técnica de Veículos (ITV) 5447
60 Bando de apertura da AG-31 6154
61 Oficina de turismo: ata novo aviso só se realizarán visitas guiadas previa reserva 6940
62 A OMIX de Celanova asesórate 6136

 

      ©2012 - Concello de Celanova.                                                                                                                               Aviso legal | Accesibilidade | Contacto | Mapa web | RSS| Correo