Imprimir

  • Votación
    (1 voto)
  • Gústame

No documento que se achega inclúense as Bases xerais e específicas para a contratación laboral temporal a tempo completo dun/dunha traballador/a desempregado/a para a realización da obra/servizo “animador/a turístico para a oficina de turismo de celanova”, polo sistema de concurso-oposición