Imprimir

  • Votación
    (0 votos)
  • Gústame

No documento abaixo listado achéganse as bases de seleccion para a contratación laboral temporal, a xornada completa de traballadores/as para a obra/servizo denominado "brigada de prevención e defensa contra incendios forestáis" ao abeiro do convenio de colaboración suscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a entidade local de Celanova para a participación na prevención e defensa contra incendios forestáis mediante a actuación de medios de prevención e defensa.