Corporación

O pleno municipal está conformado por un total de 13 concellerías. Como consecuencia do resultado dos comicios electorais celebrados o día 26 de maio de 2019, a actual corporación está constituída polos seguintes partidos políticos e concelleiros/ as.
Partido Popular de Galicia, PP
  • José Luis Ferro Iglesias 
  • Óscar Álvarez Mociño
  • Ana Fernández Antorrena
  • Noelia Vázquez Ferreira
  • Julio Mosquera González
  • Rubén Pérez Casal
 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481