Repartición de competencias

Alcaldía

Antonio Puga Rodríguez
Antonio Puga Rodríguez Celanova Decide

Asume a totalidade de atribucións legalmente establecidas así como as delegadas polo Pleno, salvo as que foron, ou poidan ser, obxecto de delegación xenérica ou especial.

Delegación / Concellerías

Francisco Javier Fernández Pulido
Francisco Javier Fernández Pulido Celanova Decide

Economía e Facenda, Emprego, Educación, Mocidade e Deportes, Mercados Municipais e Venda non Sedentaria, Consumo e Comercio.

Manuel Nogueiras Nogueiras
Manuel Nogueiras Nogueiras Celanova Decide

Medios de Comunicación Social, Cinematografía, Festexos e Turismo, Limpeza e Mantemento de Parques, Xardíns e Áreas Recreativas.

Sandra Feijóo Crespo
Sandra Feijóo Crespo Celanova Decide

Urbanismo, Medio Ambiente, Medio Rural e Vivenda, Servizos Sociais, e Sanidade.

Julio Vázquez García
Julio Vázquez García PsdeG-PSOE

Agricultura e Gandería, Conservación e Mantemento de Vehículos Municipais, Limpeza, Mantemento e Conservación de Ríos e Leitos Pluviais, Mantemento de Obras, Servizos e Instalacións.

Teresa Barge Dapía
Teresa Barge Dapía PsdeG-PSOE

Novas Tecnoloxías, Participación Cidadá, Promoción Empresarial, Mobilidad, Igualdade e Integración Social.

 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481