Alcalde de Celanova

Tras o pleno de investidura celebrado no salón de actos do concello o día 16 de xuño de 2019, foi proclamado alcalde o candidato da Agrupación de Electores “Celanova Decide”, Antonio Puga Rodríguez, obtendo para iso o voto favorable dos concelleiros de Celanova Decide, PSdeG e BNG.

Prioridades do alcalde

Xuventude
Antonio Puga Rodríguez
Antonio Puga RodríguezAlcalde

Saúdo do Alcalde

Estimados amigos,

Collido da man do orgullo e a responsabilidade que, en similar medida e dimensión, atopan acubillo no cargo de alcalde de Celanova que actualmente teño a honra de ocupar, dou a benvida a quen, mediante unha visita virtual, achéganse a unha páxina web a través da cal quixésemos facerlles partícipes dos servizos e potencialidades da nosa vila en particular, e do noso concello no seu conxunto.

Baixo a atenta mirada que San Rosendo e San Torcuato bríndanlle desde a fachada do seu milenario mosteiro e afundidas as súas firmes raíces nas singularidades históricas, patrimoniais, culturais e literarias que a converteron nunha das localidades con maior carga simbólica da nosa provincia e, sen ningunha dúbida, nunha das que poden denominarse vilas históricas de Galicia, Celanova debe mirar ao futuro co ilusionante reto de crer nunhas posibilidades de crecemento económico real que han de alimentarse no privilexiado enclave xeográfico que ocupa, na excelente rede de comunicacións que, en horas, aproxímaa a calquera outro lugar da península, na contorna ambiental que lle dá acubillo, no seu comercio e gastronomía propios, e na súa evidente capacidade de desenvolvemento industrial, elementos todos eles que deben alertarnos dos retos e oportunidades que temos por diante e que, á vez, esíxennos actuar con valentía, tanto individual como colectivamente, para non deixar pasar as oportunidades de progreso, mellora e prosperidade que o futuro poida depararnos.

Se reais son esas aptitudes, máis aínda o son a capacidade, o talento, a experiencia e a mestría dos seus habitantes para converter en feitos plausibles esas teóricas potencialidades.

Aínda sendo evidente a insuficiencia deste espazo para escenificar con detalle calquera dos proxectos que quixésemos acometer, si quero deixar constancia explícita da firme vontade do actual equipo de goberno para tomar aquelas decisións que mellor sirvan a fin de incentivar e implementar cuantos proxectos de futuro poidan mellorar nosa actual realidade, así como para lograr o definitivo asentamento e incremento, se é posible, de poboación na nosa contorna, todo iso presidido pola idea e o obxectivo de que, ademais de mostrarnos orgullosos do noso pasado e da nosa historia, sintamos igualmente responsabilizados e ilusionados co noso futuro colectivo.

Para terminar este pequeno achegamento aos nosos visitantes virtuais agrádame participarlles o revelador dato de que, aínda que é certo que, xeograficamente falando, é aquí onde o mundo recibe o nome de Celanova, non o é menos que Celanova vive tamén en calquera outro lugar do planeta no que, con independencia do seu nome e localización, habite ou se atope algún ou algunha dos seus fillos.

 

Asdo. Antonio Puga Rdguez.

 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481