Directorio

AMIC (Auditorio Municipal Ilduara)Tel: 988 431 930
Concellería de urbanismo, vivenda, servizos deportivos e promoción empresarialTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Concellería de facenda e réxime interiorTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Oficina Municipal de Información XuvenilTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Aula Multimedia (Rede Cemit)Tel: 988 431 604
Concellería de medio ambiente, parques e xardíns, tráfico e limpezaTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Concellería de traballo, muller, xuventude, familia e actividades recreativasTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Concellería de obras, servizos sociais e medio ruralTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Biblioteca do ConcelloTel: 988 431 930
Concellería de cultura, educación, turismo e sanidadeTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Centralita do Concello, InformaciónTel: 988 431 481
Tel: 988 431 487
Fax do ConcelloTel: 988 451 623
 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481